2007. 11-12. szám | Terjesztés

A MédiaLOG 2009-től nyereségre számít

A postai privatizáció eltolódik, és egyre kisebb falat

Tavaly ősszel kiadók százainak okozott fejtörést, melyik céggel szerződjenek lapjaik előfizetéses terjesztésére: a sokszor kritizált, ám ismert Magyar Postával vagy a minőségi javulást ígérő, januárban induló MédiaLOG-gal. Szűk egy év elteltével ugyanaz a dilemma foglalkoztatja a kiadói társadalmat. Maradni vagy átszerződni? Cikkünkben mindkét terjesztőt szerettük volna megszólaltatni, de a Magyar Posta lapzártánk idején még dolgozott 2008-as tervein, és azokról egyelőre nem kívánt tájékoztatást adni.

munkatársunktól szerk@lapkiadas.hu


Lengyel L. László, a MédiaLOG elnök-vezérigazgatója lapunknak elmondta, az év első három-négy hónapja volt igazán nehéz számukra. Véleménye szerint a terjesztési szolgáltatás biztonságos elin­dí­tá­sá­hoz még legalább egy hónapra szükségük lett volna, így a 840 ezres adatbázis (benne 4-5 millió rekord) átvétele problémásnak bizonyult. Kevés idő jutott az adatok tesztelésére, különösen a novemberben átszerződött kiadók esetében. „Ma már mindegy, kinek a hibájából ala­kult így” – tette hozzá.
Emiatt egészen február–márciusig húzódott a januári „hordalék”. A Csehországból behozott német terjesztési szoftvert sem adaptálták teljes mértékben a ma­gyar viszonyokra, így az indulás és a módosítási igények felmérése, majd a rendszerbe való beépítése egyszerre történt. Akkoriban 15 fő foglalkozott reklamáció­kezeléssel, ma már 25-en, mégpedig úgy, hogy a folyamatos adattisztítás is a fel­ada­tuk. A call center jelenleg napi 800 hívást fogad, ez a több mint 800 ezer előfizető mellett már elfogadható szint.
Lengyel L. László szerint májusra norma­li­zá­lódott a rendszer. A példányszámok sta­bi­lizálódtak, azóta a MédiaLOG havi 7,2–7,3 millió kiadványt kézbesít, köztük 5,6 millió napilapot. Május óta kiemelt fi­gyel­­met fordítanak a minőségbiztosításra. A reklamációk aránya a kitűzött 0,2 százalék alá csökkent, igaz, ezen belül a napi­lapo­ké alacsonyabb, a magazinoké magasabb. A működés hatékonysága és a lo­gisz­tika lényegesen javult. Átszer­vez­ték a MédiaLOG működését, pontosították a fel­adat­köröket a négy fő területen (lo­gisz­tika, IT, pénzügy, értékesítés). A call cen­ter kihelyezett ügyfélszolgálat­ként üze­mel, a rendszerhez való teljes hoz­zá­fé­rés­­sel, így minden problémát azon­nal az il­letékeshez továbbítanak, s a reklamációs kör bezárul.

Jövőépítés
Az aktuális feladatokról az elnök-vezér­igazgató elmondta, zajlik az ÁSZF újra­tár­gya­lása a kiadókkal. A MédiaLOG jelenleg 19 cég mintegy félszáz lapját terjeszti, és további kiadóknak készül ajánlatot ten­ni. Eddig a minőségbiztosításra koncent­rál­tak, hogy a magazinkiadók szá­má­ra is kellően megbízhatóan szol­gál­tassanak.
Már ma is van olyan szolgáltatásuk, amelyet a konkurencia országos szinten egye­lő­re nem képes nyújtani, ez a reggel 7 óráig be­végzett kézbesítés. Az év végétől a partner kiadók egy FTP-interfészen ke­resz­tül min­den olyan fontos információt látnak, amely a saját termékeikre vonat­kozik, töb­bek között a példány­számokat, az elszá­mo­lásokat, a reklamációkat, és ma­guk is tud­nak adatokat (pél­dául válto­zás­állo­mányt) feltölteni. A rend­szerhez ja­nuár­tól min­denki hozzáférhet, akinek két­ezresnél na­gyobb példány­számú lapja van. Adat­védelmi szempontból is jobb ez az eljárás, mint e-maileket küldeni egymásnak.
A MédiaLOG jövőjéről Lengyel L. László elmondta, az ügyfélkör bővülésére számí­ta­nak. Május óta egy újabb napilap (a Ma­gyar Tőkepiac) és több magazin is beke­rült a rendszerükbe. Az elkövetkező időkben kiemelt feladatként kezelik a rek­la­mációk számának további csökkentését. Ezzel a call center leterheltsége is csökken, így a felszabaduló kapacitást értékesítési és promóciós akciókra for­díthatják. Az adatbázisok adottak, a munkához csak a kiadók engedélyére van szükség.
A MédiaLOG a közeljövőben a termékbővítésre és saját szolgáltatásai, valamint a partnerkapcsolatok fejlesztésére koncentrál. Az előfizetett lapok mellett egyéb termékek kézbesítését is vállalja. Mivel a rendszer a napilapos igények kielégítésére jött létre, a magazinokat is reggel 7 óráig viszik házhoz.
Egyelőre Budapesten és az ország 104 másik településén működik saját kéz­besítési hálózatuk, újabb területeket csak jövőre kapcsolnak be ebbe. A hálózaton kívül továbbra is a Magyar Posta szállítja ki a lapokat alvállalkozóként.
A MédiaLOG fejlesztési irányai kapcsán Lengyel L. László elmondta, a céget elsődlegesen hírlapterjesztés céljából alakították, ennek a munkának vannak a legszigorúbb kritériumai. Ha ez működik, a rendszerbe számos más termék is beemelhető. Minden ilyen jellegű vállalkozásnál a hírlapterjesztés a „rezsihordozó”, de nem ez eredményezi a profitot, hanem az egyéb szolgáltatások. A postai privatizáció eltolódása minden logisztikai tevékenységet végző céget érinthet valamilyen mértékben. „Meggyőző­dé­sem, hogy 2013-ban a postai privatizáció már nem lesz olyan nagy falat, mint most lett volna” – tette hozzá.

Érdekek kettőssége
A MédiaLOG üzleti sikerességét firtató kérdésünkre az elnök-vezérigazgató elmondta: nem mindegy, hogy a tulajdonos kiadók milyen díjszabásokkal akarnak dolgozni. Érdekük kettőssége, hogy egyrészt viszonylag alacsony tarifákkal erősítsék üzleti pozíciójukat, másrészt – tulaj­donosként – ne kelljen veszteséget finan­szírozniuk. Lengyel L. László szerint megfelelő tarifapolitikával a MédiaLOG 2009-től lehet nyereséges, az első két év deficitje pedig egy induló cégnél elfogadható.
Megkérdeztük az elnök-vezérigazgatót a MédiaLOG tulajdonosi szerkezetének állítólagos változásáról, a német többségi tulajdonos esetleges kiválásáról is. „Fel­adatom a cég operatív irányítása, tulajdonosi ügyekben nem nyilatkozom” – felelte.


Nem mindegy, hogy a tulajdonos kiadók milyen díjszabásokkal akarnak dolgozni. Érdekük kettőssége, hogy egyrészt viszonylag alacsony tarifákkal erősítsék üzleti pozíciójukat, másrészt – tulaj­donosként – ne kelljen veszteséget finan­szírozniuk.

Japán márka tarolt a Best Cars díjátadóján

2 napja

A Central Médiacsoport székházában adták át a Best Cars 2020-as díjait. A tíz országban zajló, az olvasók kedvenc autóit kereső szavazás során vizsgálták az autóvásárlási és -használati szokásokat is.

Charlie A Dal színpadán vendégszerepel

2 napja

Két évvel a Szekeres Adriennel közös fellépése után Charlie most szólóban tér vissza a nézők elé a Jég dupla whiskyvel című számával szombaton A Dal színpadán.

Változás a Vizeum médiaügynökség vezetésében

2 napja

Távozik posztjáról Eipl Vilmos, a Vizeum vezetője, aki öt éven keresztül látta el Dentsu Aegis Network (DAN) innovatív kommunikációs stratégiával és médiatervezéssel foglalkozó ügynökségének vezetői feladatait.

Közel 75 millió forintot fordít rádióműsorokra az NMHH

2020. február 20.

Tizenhét kereskedelmi, öt közösségi és három kisközösségi szolgáltató kap támogatást rádióműsorainak készítéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa e heti ülésén meghozott döntése szerint.

Új ellátási lánc igazgató a Praktikernél

2020. február 20.

Csorba Lászlót nevezték ki a 20 áruházzal rendelkező áruházlánc ellátási lánc igazgatójának. A szakember 23 éve van a logisztikai pályán - írják közleményükben.

Kezdődik a Berlinale!

2020. február 20.

A Sigourney Weaver és Margaret Qualley főszereplésével készült My Salinger Year világpremierjével ma este elkezdődik a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja - írja az MTI.