2007. 11-12. szám | Terjesztés

A MédiaLOG 2009-től nyereségre számít

A postai privatizáció eltolódik, és egyre kisebb falat

Tavaly ősszel kiadók százainak okozott fejtörést, melyik céggel szerződjenek lapjaik előfizetéses terjesztésére: a sokszor kritizált, ám ismert Magyar Postával vagy a minőségi javulást ígérő, januárban induló MédiaLOG-gal. Szűk egy év elteltével ugyanaz a dilemma foglalkoztatja a kiadói társadalmat. Maradni vagy átszerződni? Cikkünkben mindkét terjesztőt szerettük volna megszólaltatni, de a Magyar Posta lapzártánk idején még dolgozott 2008-as tervein, és azokról egyelőre nem kívánt tájékoztatást adni.

munkatársunktól szerk@lapkiadas.hu


Lengyel L. László, a MédiaLOG elnök-vezérigazgatója lapunknak elmondta, az év első három-négy hónapja volt igazán nehéz számukra. Véleménye szerint a terjesztési szolgáltatás biztonságos elin­dí­tá­sá­hoz még legalább egy hónapra szükségük lett volna, így a 840 ezres adatbázis (benne 4-5 millió rekord) átvétele problémásnak bizonyult. Kevés idő jutott az adatok tesztelésére, különösen a novemberben átszerződött kiadók esetében. „Ma már mindegy, kinek a hibájából ala­kult így” – tette hozzá.
Emiatt egészen február–márciusig húzódott a januári „hordalék”. A Csehországból behozott német terjesztési szoftvert sem adaptálták teljes mértékben a ma­gyar viszonyokra, így az indulás és a módosítási igények felmérése, majd a rendszerbe való beépítése egyszerre történt. Akkoriban 15 fő foglalkozott reklamáció­kezeléssel, ma már 25-en, mégpedig úgy, hogy a folyamatos adattisztítás is a fel­ada­tuk. A call center jelenleg napi 800 hívást fogad, ez a több mint 800 ezer előfizető mellett már elfogadható szint.
Lengyel L. László szerint májusra norma­li­zá­lódott a rendszer. A példányszámok sta­bi­lizálódtak, azóta a MédiaLOG havi 7,2–7,3 millió kiadványt kézbesít, köztük 5,6 millió napilapot. Május óta kiemelt fi­gyel­­met fordítanak a minőségbiztosításra. A reklamációk aránya a kitűzött 0,2 százalék alá csökkent, igaz, ezen belül a napi­lapo­ké alacsonyabb, a magazinoké magasabb. A működés hatékonysága és a lo­gisz­tika lényegesen javult. Átszer­vez­ték a MédiaLOG működését, pontosították a fel­adat­köröket a négy fő területen (lo­gisz­tika, IT, pénzügy, értékesítés). A call cen­ter kihelyezett ügyfélszolgálat­ként üze­mel, a rendszerhez való teljes hoz­zá­fé­rés­­sel, így minden problémát azon­nal az il­letékeshez továbbítanak, s a reklamációs kör bezárul.

Jövőépítés
Az aktuális feladatokról az elnök-vezér­igazgató elmondta, zajlik az ÁSZF újra­tár­gya­lása a kiadókkal. A MédiaLOG jelenleg 19 cég mintegy félszáz lapját terjeszti, és további kiadóknak készül ajánlatot ten­ni. Eddig a minőségbiztosításra koncent­rál­tak, hogy a magazinkiadók szá­má­ra is kellően megbízhatóan szol­gál­tassanak.
Már ma is van olyan szolgáltatásuk, amelyet a konkurencia országos szinten egye­lő­re nem képes nyújtani, ez a reggel 7 óráig be­végzett kézbesítés. Az év végétől a partner kiadók egy FTP-interfészen ke­resz­tül min­den olyan fontos információt látnak, amely a saját termékeikre vonat­kozik, töb­bek között a példány­számokat, az elszá­mo­lásokat, a reklamációkat, és ma­guk is tud­nak adatokat (pél­dául válto­zás­állo­mányt) feltölteni. A rend­szerhez ja­nuár­tól min­denki hozzáférhet, akinek két­ezresnél na­gyobb példány­számú lapja van. Adat­védelmi szempontból is jobb ez az eljárás, mint e-maileket küldeni egymásnak.
A MédiaLOG jövőjéről Lengyel L. László elmondta, az ügyfélkör bővülésére számí­ta­nak. Május óta egy újabb napilap (a Ma­gyar Tőkepiac) és több magazin is beke­rült a rendszerükbe. Az elkövetkező időkben kiemelt feladatként kezelik a rek­la­mációk számának további csökkentését. Ezzel a call center leterheltsége is csökken, így a felszabaduló kapacitást értékesítési és promóciós akciókra for­díthatják. Az adatbázisok adottak, a munkához csak a kiadók engedélyére van szükség.
A MédiaLOG a közeljövőben a termékbővítésre és saját szolgáltatásai, valamint a partnerkapcsolatok fejlesztésére koncentrál. Az előfizetett lapok mellett egyéb termékek kézbesítését is vállalja. Mivel a rendszer a napilapos igények kielégítésére jött létre, a magazinokat is reggel 7 óráig viszik házhoz.
Egyelőre Budapesten és az ország 104 másik településén működik saját kéz­besítési hálózatuk, újabb területeket csak jövőre kapcsolnak be ebbe. A hálózaton kívül továbbra is a Magyar Posta szállítja ki a lapokat alvállalkozóként.
A MédiaLOG fejlesztési irányai kapcsán Lengyel L. László elmondta, a céget elsődlegesen hírlapterjesztés céljából alakították, ennek a munkának vannak a legszigorúbb kritériumai. Ha ez működik, a rendszerbe számos más termék is beemelhető. Minden ilyen jellegű vállalkozásnál a hírlapterjesztés a „rezsihordozó”, de nem ez eredményezi a profitot, hanem az egyéb szolgáltatások. A postai privatizáció eltolódása minden logisztikai tevékenységet végző céget érinthet valamilyen mértékben. „Meggyőző­dé­sem, hogy 2013-ban a postai privatizáció már nem lesz olyan nagy falat, mint most lett volna” – tette hozzá.

Érdekek kettőssége
A MédiaLOG üzleti sikerességét firtató kérdésünkre az elnök-vezérigazgató elmondta: nem mindegy, hogy a tulajdonos kiadók milyen díjszabásokkal akarnak dolgozni. Érdekük kettőssége, hogy egyrészt viszonylag alacsony tarifákkal erősítsék üzleti pozíciójukat, másrészt – tulaj­donosként – ne kelljen veszteséget finan­szírozniuk. Lengyel L. László szerint megfelelő tarifapolitikával a MédiaLOG 2009-től lehet nyereséges, az első két év deficitje pedig egy induló cégnél elfogadható.
Megkérdeztük az elnök-vezérigazgatót a MédiaLOG tulajdonosi szerkezetének állítólagos változásáról, a német többségi tulajdonos esetleges kiválásáról is. „Fel­adatom a cég operatív irányítása, tulajdonosi ügyekben nem nyilatkozom” – felelte.


Nem mindegy, hogy a tulajdonos kiadók milyen díjszabásokkal akarnak dolgozni. Érdekük kettőssége, hogy egyrészt viszonylag alacsony tarifákkal erősítsék üzleti pozíciójukat, másrészt – tulaj­donosként – ne kelljen veszteséget finan­szírozniuk.

Fido Didóval ünnepli a 90. születésnapját a 7UP

16 órája

A 90-es évek ikonikus figurája, Fido Dido most visszatért. A 7UP idén júliusban ünnepelte 90. születésnapját, és a jeles alkalomból termékei csomagolásán visszahozta a népszerű márkahőst.

Kémikus tematikus nap a Da Vinci TV-n!

20 órája

Szeptember 21-én szombaton délután a kémia varázsát hozza el a gyerekek számára a Da Vinci TV. Szó lesz mindenről, amit az anyagok változásaival foglalkozó természettudománnyal kapcsolatban tudni lehet.

Tarolnak a Soproni Óvatos Duhajok

23 órája

Kiemelkedő eredményt ért el a Soproni Óvatos Duhajok a világ egyik legismertebb sörversenyén, az International Beer Challange-en.

Az Eurosport közvetíti az idei tenisz Laver-kupát

1 napja

Az Eurosport megállapodott az idei tenisz Laver-kupa élő és dedikált többplatformos közetítéséről több mint ötven európai piacon. A versenyt idén szeptember 20–22. között rendezik Svájcban, a genfi Palexpo-ban.