2007. 11-12. szám | Műhely

A karácsony slágerei a műszaki cikkek

Ünnepek előtt kinyílnak a pénztárcák

Közeleg a karácsony, de még inkább a karácsonyi bevásárlási láz. Az üzletek lassan ünnepi díszbe öltöznek, a kirakatok megtelnek a jobbnál jobb karácsonyi ajánlatokkal. A szórakoztató- és háztartási elektronikai cikkek örök slágerei a kará­csonyi bevásárlásoknak, megjósolható, hogy idén sem lesz ez másként. A gyártók, a kereskedők is erre az időszakra időzítik kommunikációs aktivitásuk nagy részét.

Nagy István szerk@lapkiadas.hu


Ha belegondolunk, ez nem is olyan meglepő, hiszen a háztartási és szórakoztatóelektronikai cikkek értékes és sokak számára kívánatos ajándékok, melyekkel nehéz melléfogni, mivel általában köny-nyen kipuhatolható, rendelkezik-e a meg­ajándékozandó személy a kiválasztott berendezéssel, s melyek könnyen, kényel­me­sen és igen nagy választékban szerez­he­tők be a kifejezetten erre a termékcsoportra szakosodott nagyáruházakból.

Népszerű elektronika
Az elektronikai eszközöknek az aján­dé­ko­zók körében tapasztalható népszerűsége a fenti szempontok mellett nem kis rész­ben annak is köszönhető, hogy a techno­ló­giai fejlődés minden évben új „bestsel­lert” dob a piacra, így mindig más és más termék gondoskodik arról, hogy újdonság kerülhessen a fa alá. A hazai lakosság ráadásul nemzetközi szinten még mindig kifejezetten rosszul ellátott műszaki cikkek terén, tehát a piac szűkülésére már emiatt sem lehet számítani.
Ma már persze közel sem olyan „rossz” a helyzet, mint bő egy évtizeddel ezelőtt, színes tévé például majdnem minden háztartásban található. (Valószínűsíthető, hogy ahol nincs készülék, hiányát többnyire ott sem az anyagi erőforrások szű­kös­sége, sokkal inkább személyes elha­tá­ro­zás, a tévével szembeni averzió indokolja. E hipotézist az is alátámasztja, hogy általában a kifejezetten kedvező pénzügyi helyzetű háztartások azok, ahol nincs televíziókészülék.)
A kazettás magnó több mint kétharmados aránya igen magasnak tűnik, de azért ér­de­mes hozzátenni, hogy a háztartások jó ré­szében valószínűleg „csak megmaradt” ez az eszköz, miközben funkcióját már át­vette a CD-játszó és az MP3. A videomagnó gyakorisága is igen jelentős, miközben ma már ez a készülék is – rendeltetését tekintve – átadta helyét egy modernebbnek, a DVD-nek, ugyanakkor ez utóbbi kisebb mértékű elterjedtsége arra utal, hogy még idén is könnyen felkerülhet a karácsonyi bevásárlólistára.
E jóslat nemcsak teória, hanem a háztartások tervezett beszerzéseit bemutató adatsor fő megállapítása: a vásárolni tervezett háztartási és szórakoztatóelektronikai cik­kek rangsorában az első a házimozi/DVD lejátszó.
A DVD-készülékhez hasonlóan digitális fény­képezőgépből is még komoly eladásra számíthatnak a forgalmazók, hiszen az analóg gépekhez képest viszonylag kevés háztartás rendelkezik ilyennel. Márpedig a digitális technika elterjedésével egyre nehezebb lesz a hagyományos kisfilmes gépekhez az infrastruktúrát biztosítani, így a családi élmények megörökítéséhez a többség előbb-utóbb át fog térni a digi­tá­lis fotózásra. A digitális fényképezők iránti várható jelentős keresletet mutatja, hogy ezen eszköz vásárlását tervezik harmadik legnagyobb arányban a háztartások. És vajon mi lenne alkalmasabb pilla­nat a beszerzésre, ha nem a közelgő ünne­pek.
A vásárlandó háztartási és szórakozta­tó­elektronikai cikkek listáján szintén előkelő helyet foglal el még a digitális video­ka­me­ra, amely már egész kedvező áron kap­ha­tó, és így sok olyan háztartás érdeklődését is felkeltette, amely eddig esetleg a jelentős kiadás miatt nem tervezte a meg­vé­te­lét.

Elhanyagolt számítástechnika
A beszerzési lista negyedik helyezettje a személyi számítógép. Szomorú tény, hogy a háztartások kevesebb mint 4 százalékának áll szándékában PC-t venni. Ráadásul közülük sokan nem is új vásárlóként lépnek a piacra, hanem már meglévő gépük cseréjét, esetleg második számítógép beszerzését tervezik. Ezzel a növekedési ütemmel nehéz lesz utolérni a kontinens fejlettebb részeinek országait, ahol a PC- és internetellátottság messze meghaladja a hazai mértéket.
Úgy tűnik, az MP3-lejátszóban is van még mindig tartalék, bár az előző évekhez képest itt nyilván már inkább stagnáló keresletről beszélhetünk. Érdekes, hogy a tervezett vásárlások listáján az első hét helyet szórakoztatóelektronikai cikkek foglalják el, és csak a nyolcadikon jelenik meg az első háztartási elektronikai termék, az automata mosógép.
Azt azonban, hogy mi lesz a karácsonyi bevásárlási roham slágercikke, nemcsak a meglévő aspirációk befolyásolják, hanem a termékek előállítói, forgalmazói is azáltal, hogy hirdetik ezeket az árukat. Végső soron itt dől el, hogy a különböző vágyott termékek közül melyik is lesz az, amit legtöbben választanak, ezáltal melyik gyártó profitja lesz a legnagyobb. A le­he­tő­ség tehát többféle műszaki cikknél – ez­ál­tal rengeteg gyártónál – adott, a kérdés csak az, ki fogja a legsikeresebb kampányt folytatni annak érdekébe, hogy az ő ter­mé­ke legyen a karácsonyi bevásárlás leg­kí­vánatosabb ajándéka.
A hirdetés sikeressége alapvetően két dolgon múlik, egyfelől kell egy jó üzenet, más­felől ezt el kell juttatni a cím­zet­tek­hez, a potenciális vásárlókhoz, azaz a cél­cso­porthoz. A legmegfelelőbb csatornák meg­leléséhez leginkább azt kell tudnunk, milyen médiafogyasztás jellemzi a va­gyon­tárgyakkal jobban, illetve kevésbé ellátott csoportokat, továbbá a műszaki cikkek beszerzését kisebb, illetve nagyobb arányban tervezőket.
Felhívjuk olvasóink figyelmét egy ér­dekes összefüggésre. Megvizsgáltuk, hogy a műszaki cikkekkel különböző mértékben rendelkező háztartásoknak hogyan ala­kul a tévénézési és a lapolvasási szo­ká­sa. (Nyil­vánvalóan a műszaki árukkal való ellátottság összefügg az egyéb vagyontárgyak birtoklásának mértékével is, azaz ha egy háztartás rendelkezik majd minden el­érhető műszaki vívmánnyal, akkor általában más tekintetben is kifejezetten jó anyagi helyzetűnek tekinthető.) Összesen 26 műszaki cikk meglétét vizsgáltuk: a legjobban ellátott háztartásokban 23 ilyen termék található, míg a legkevésbé ellátottakban egy sem. A tévénézés intenzitását percben mértük, míg a lapolvasás mértékét az olvasott lapok számával.
Az ábrán jól látható, hogy minél több mű­sza­ki cikk van egy háztartásban, annál több lapot olvasnak tagjai, viszont annál ke­vesebb időt töltenek tévénézéssel. Vagyis a kedvezőbb helyzetű, vagyono­sabb háztartásokban élők az átlagosnál több lapot forgatnak, viszont jóval ke­ve­seb­bet tévéznek.

Telik cserére
Azt gondolhatnánk persze, hogy a hirdetők számára kevésbé releváns réteg az, amelyik már most is jól ellátott műszaki árukkal, hiszen nekik megvan mindenük, miért vennének újat? A helyzet ugyan­ak­kor az, hogy egyrészt pont ők rendel­kez­nek olyan anyagi lehetőségekkel, hogy könnyedén megengedhetik maguknak a meg­lévő műszaki cikkeik újabbra cse­ré­lé­sét, másrészt pont ez az a réteg, amelyik igényli is azt, hogy háztartásában mindig a legaktuálisabb technikai „csodák” le­gye­nek megtalálhatóak.
Összegezve, idén karácsonykor a DVD-készülék, a digitális fényképezőgép és valamivel kisebb mértékben a digitális kamera lehet a slágertermék. A digitális videokamerát egyértelműen a jobb hely­zetű rétegek fogják vásárolni, a digitális fényképezőgép esetében azonban már nem ilyen egyértelmű a kép: a prémiumkategóriás, tükörreflexes, cserélhető objektíves készülékeket nyilván a legjobb anyagi helyzetben lévők fogják keresni, míg az olcsóbb, könnyebben kezelhető közép- és alsó kategóriás gépek iránt a közép­osztály és a kevésbé tehetősek fognak komoly keresletet támasztani. A DVD-lejátszók felvevőpiacát ugyanakkor, úgy tűnik, a kevésbé jómódúak fogják adni.
Az eddigiekből az is egyértelművé vált, hogy a műszaki cikkek reklámozásához a sajtó lehet az egyik legadekvátabb hirdetési eszköz, hiszen a legjobb helyzetű rétegek elérésének ez a leghatékonyabb formája. A műszaki áruk esetében a sajtó mint hirdetési csatorna különösen meg­fe­le­lőnek tűnik, hiszen ezekről a termé­kek­ről a potenciális vásárlók általában rész­le­te­sebb információkat szeretnek kapni, amit a sajtóhirdetések igen sikeresen teljesítenek.

Forradalmi találmányok a Spektrumon

1 napja

Az emberiség történelmében a repülés álma sokáig csak álom maradt, de végül nem is annyira régen néhány zseniális elmének köszönhetően megváltozott a világ.

Elkészült az első nagy játszóházi médiakutatás

2 napja

A kutatásból kiderül, hogy a játszóház a fiatal családok egyik legkedveltebb helye, amely 20%-kal lekörözi az állatkertet, és 74%-kal a színházakat is, és majdnem felveszi a versenyt a tévénézéssel töltött idővel.

A hároméves gyerekek fele már okostelefont használ

2020. február 13.

A szülők annak ellenére adják oda készülékeiket legkisebb gyermekeiknek is, hogy azt tartják, ideális esetben csak idősebb korban lenne érdemes megengedni számukra az okoseszközök használatát.

Németh Ottó távozik a Henkeltől

2020. február 13.

Új igazgatót neveztek ki a Henkel magyarországi Beauty Care üzletág lakossági területének irányítására. Szak Zsuzsanna 2020. február 1-től tölti be a pozíciót.

A fiatalok a legmotiváltabb munkavállalók

2020. február 13.

A Monster állásportál és a TNS intézet tanulmányában több, mint 2000, különböző generációkat képviselő embert kérdeztek arról, hogy mi az, ami a munkával kapcsolatban fontos számukra.

Az IGN Hungary az Atmediával szerződött

2020. február 12.

Az amerikai alapítású videó játékokra és szórakoztatófilmek híreire, tesztjeire szakosodott weboldal magyar verziójának, az IGN.hu reklámértékesítésével bővült a multimédiás kereskedőház online portfóliója.