2008. 11-12. szám | Portré

„A terjesztő feladata nem állhat meg ott, hogy eljuttassa a terméket az árushelyre, biztosítania kell, hogy abból eladás legyen”

Baráth Monika, a Lapker Zrt. országos terjesztési igazgatója

„Mindenki gimnáziumba szánt, mégis inkább szakközépiskolába mentem. Össze is vesztem emiatt a szüleimmel. De azt szerettem volna, ha van egy szakma a kezemben.” Ezért lesz előbb főiskolás, majd egyetemista. „Gyakorlótanításra aztán vissza­kerültem egykori iskolámba. Ott is akartak tartani, de más ambícióim voltak.”
„Az MBFB-hez április el­sején léptem be, és minden év április elsején léptettek elő. De maga a munka egyálta­lán nem látszott áprilisi tréfának. Akkor zajlott a hitelkonszolidáció: az állam megvette a kereskedelmi bankok kétes kintlévőségeit, amiket az MBFB kezelt reorganizációs céllal. Hatalmas hitelportfólió volt a kezünkben, aminek egy részét tulajdonrésszé konvertáltuk, és igyekeztünk feljavítani, majd magasabb áron eladni. Huszonévesen nagy cégek igazgatóságában ültem… Élveztem a felelős­ség­teljes munkát, de idővel meggyőződésemmé vált, még tanulnom kell ahhoz, hogy komfortosan érezzem magam egy ilyen munkakörben.”
„Már korábban kinéztem magamnak a Deloitte-ot, ahová na­gyon nehéz volt be­ke­rül­ni. Mintha az egyetemi életbe csöppentem volna vissza, rengeteg fiatal dolgozott ott, segítőkész, okos emberek. Szellemileg feltöltődtem, fizikailag viszont nagyon el­fá­radtam. A projektekkel járó folyamatos vidékre járást, éjszakázást és hétvégi mun­kát négy évig bírtam.”
A Deloitte egyik nagy ügyfele, a Lapker akkoriban a belső fejlesztések irányítására keresett szakembert. Fél évig tartott a kiválasztási folyamat. „Végül az eredetileg megcélzott állást nem én kaptam meg, de felajánlották, legyek a Lapker ügyfélkap­csolati igazgatója. A cég ekkorra fejezte be a nagy rendszereinek modernizálását, gondolok itt a logisztikára, az informatikai rendszerre. Ekkor látta elérkezettnek az időt, hogy transzparens módon bemutassa a tevékenységét. A nyitott napok keretében a kiadók testközelből ismerhették meg a logisztikai folyamatokat, az igénylési és lapszabályozási rendszerünket és az ügyfélszolgálati modult.”
„Nemcsak a partnerkommunikációban fejlődtünk. Az ismert kiadói igények alapján jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. Elsőként említem adattárházunk fel­épí­té­sét, amely lehetőséget kínált az adatszolgáltatásunk javítására és a nagyobb piaci elemzések elvégzésére is. Gondoljunk csak bele, mekkora információtömeg birtokosa a Lapker: az évente megjelenő 1700 lap 18 ezer megjelenését 12 500 árushelyre terjesztjük! Ezeket az adatokat évekre visszamenőleg megjelenési számok és árushelyek szintjén tároljuk. Emellett külső adatbázisok rendszerünkbe építésével alapoztuk meg azt, hogy teljes körű piacelemzéseket tudjunk nyújtani.”
Két év után országos terjesztési igazgató lett. „Új volt, hogy a napi operatív munkát kell irányítanom. De nem tudom megtagadni magam: folyton azon töröm a fejem, milyen fejlesztésekkel milyen új dolgokat lehet létrehozni.”
„A kiadói beszélgetésekben gyakran érzékelem a csökkenő példányszámok miatti mély pesszimizmust, de szerintem eltúlzott a borúlátás. Egyrészt ha a piac méretét tekintjük, vagyis azt, hogy a vásárlók mennyit költenek újságra az áruspontokon, akkor egy évről évre növekvő forgalmi értéket látunk. Másrészt nem győzöm hangsúlyozni, hogy Magyarországon a kiadók nagyon alacsonyra árazzák a termékeiket. Emellett az utóbbi időben nem volt jelentős lapindítás, holott a választék élénkítése szükséges velejárója lenne a piaci tevékenységnek.”
„A terjesztő feladata nem állhat meg ott, hogy eljuttassa a terméket az árushelyre, biztosítania kell, hogy abból eladás legyen. Jelentősebb erőfeszítéseket kell tennünk az árusoldal fejlesztésére. Minden erőnket latba kell vetnünk, hogy a ke­res­kedő part­nerek ne csökkentsék a lapok számára fenntartott bemutató­felüle­teket. Emellett erőteljesebb terméktámogatásban kell részesíteni az újságot, és ebben mi segít­sé­get tudunk nyújtani a kiadóknak: mind az árushelyeken megvalósítható pro­mó­ciós le­hetőségek, mind a promóciós aktivitásban részt vevő üzletek körét széle­sí­teni fogjuk.”


Baráth Monika 1988-ban érettségizett a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd meg­kezd­te tanulmányait a Kereskedelmi és Vendég­látó-ipari Főiskolán. A felsőoktatási reformnak köszönhetően másod­éves­ként áthallgatott, majd harmad­évtől át is iratkozott a Budapesti Köz­gaz­daság-tudományi Egyetemre, ahol 1993-ban diplomázott. Fő szakiránya, a vál­lalatértékelés és -finanszírozás mellett közgazdásztanári képesítést is szer­zett. A főszakirányon tanultakat a Ma­gyar Befektetési és Fejlesztési Banknál gya­kornok, munkatárs, majd főmun­ka­társ státusban gyakorolhatta. Miután az állami nagybank két fő te­vé­keny­sé­gét különválasztották, a jogutód Ma­gyar Befektetési és Vagyonkezelési Rt. munka­társa, majd főosztályvezetője lett. Öt banki évet követően, 1999 nya­rán ingatlanbefektetési menedzserként a Resonator Kft.-hez szerződött, ami rö­vid kitérőnek bizonyult, mivel még az év őszén csatlakozott a Deloitte & Touche csa­patához, ahol hatékonyságjavító pro­­jek­teket vezetett a cég kiemelt ügy­fe­lei – egyebek között az Invitel, a Pick, a Raiffeisen, a Westel 900 – szá­mára. Míg­nem az egyik nagy ügy­fél, a Lapker a projektvezetésnél szo­rosabb együtt­mű­ködést ajánlott ne­ki, így lett 2003 júniu­sában a terjesz­tő­cég ügyfélkapcsolati igaz­gatója, majd 2005 szeptembe­ré­től or­szágos terjesz­tési igazgatója. Baráth Mo­nika egy rózsadombi családi ház­ban él férjével. Hobbija a tenisz, az uta­zás és a kutyák – voltak. Mosta­ná­ban ke­vés szabadidejét leg­in­kább a nyolc hónapos Réka Barbarával tölti.

Elhunyt Csukás István

11 órája

Életének 84. évében elhunyt Csukás István - közölte Facebook-oldalán az Újszínház.

Előretörnek az adatvezérelt kommunikációs csatornák

14 órája

Nyolcadik alkalommal készítette el az Inspira Research a reklámpiac hirdetői percepcióját mérő Marketing MoodBarometer kutatását. A 2020-as adatok egyértelműen mutatják az adatvezérelt marketing területek kedvezőbb megítélését.

Folytatódik a The Walking Dead

15 órája

Három hónap szünet után érkezik a The Walking Dread 10. évadának második fele az RTL Spike-on - írja a Sorozatwiki.

Újra együtt a Jóbarátok sztárjai

17 órája

Egy epizód erejéig újra összeáll a Jóbarátok régi sztárszereposztása. A 15 éve befejeződött népszerű sorozat új részét a májusban induló HBO Max streamingszolgáltató rendelte meg - írja az MTI.

Japán márka tarolt a Best Cars díjátadóján

2020. február 21.

A Central Médiacsoport székházában adták át a Best Cars 2020-as díjait. A tíz országban zajló, az olvasók kedvenc autóit kereső szavazás során vizsgálták az autóvásárlási és -használati szokásokat is.

Charlie A Dal színpadán vendégszerepel

2020. február 21.

Két évvel a Szekeres Adriennel közös fellépése után Charlie most szólóban tér vissza a nézők elé a Jég dupla whiskyvel című számával szombaton A Dal színpadán.