Balogh Virág dr.

Balogh Virág dr.

Pozíciók: Head of Department
Cég:  Magyar Telekom

Róla

 • külsős oktató több felsőoktatási intézményben és a Bibó István Szakkollégiumban
 • tanulmányok, publikációk:

- Katalin Cseres – Virág Balogh: Institutional design in the CEECs: a case-study of the Unfair Commercial Practices Directive (in manuscript)

- dr. Balogh Virág: Fogyasztóvédelem, szabályozás, hatékonyság (Iustus Aequum Salutare 2012/3-4. szám)

- dr. Balogh Virág –dr. Nagy Csongor István – dr. Pázmándi Kinga – János Verebics – dr. Zavodnyik József: Magyar versenyjog (Budapest, 2012, HVG-Orac)

- dr. Balogh Virág – dr. Zavodnyik József: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma, in: Magyar fogyasztóvédelmi- és reklámjog (Budapest, 2010, HVG-Orac)

- dr. Balogh Virág: Fogyasztóvédelem az Egyesült Államokban (Fogyasztóvédelmi Szemle, 2010/3.)

- Gergely Csorba – Virag Balogh – Balazs Palvolgyi: Competition policy challenges in the retail sector: a Hungarian experience, in: Changes in Competition Policy Over the Last Two Decades (Warsaw, 2010, Office of Competition and Consumer Protection)

- Firniksz Judit – Balogh Virág – Grimm Krisztina: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos jogharmonizáció egyes kérdései, in: Tisztességtelen verseny – fogyasztóvédelem szerk.: Dr. Vörös Imre (MTA Jogtudományi Intézet, 2007)

Pozíciók

 • 2015- Head of Department, Magyar Telekom
 • 2014 - 2015: Magyar Telekom, senior expert
 • 2013- 2014: Főtitkár, Magyar Reklámszövetség
 • 2011-2013: Practice Leader, Verseny- és reklámjogi Csoport, CLV Partners Ügyvédi Iroda
 • 2008-2011: irodavezető, Fogyasztóvédelmi Iroda, Gazdasági Versenyhivatal
 • 2008: International Fellow, US Federal Trade Commission, Washington DC
 • 2004-2008: vizsgáló, Fogyasztóvédelmi Iroda, Gazdasági Versenyhivatal

Tanulmányok

 • 2004, jogász, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Konferencia tartalmak

 • Médiapiac 2014Bevezető gondolatok2014. március 19.

  A Reklámgazdaság szekció megnyitása.

 • Digitália 2013Adatok a piacon és a szabályozásban2013. szeptember 10.

  Az adatvédelemre, illetve az adatok felhasználására vonatkozó minden (ön)szabályozási lépés gondos megfontolást igényel. Iparági, szabályozói kötelesség ugyanis a fogyasztók védelme, ám a túlzott védelem magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyébként etikusan, jövedelmezően működni képes iparágak kerülhetnek nehéz helyzetbe, a fogyasztók pedig elkényelmesednek, kevéssé tanulják meg saját fogyasztói érdekeik, jogaik érvényesítését. Az adatok nem csupán „védelmük” miatt fontosak, hanem egyben olyan üzleti információelemek, amelyek okos használatuk esetén mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók számára relevánsabb szolgáltatással kecsegtetnek. A beszélgetés apropóját egyfelől az adatok üzleti szempontú felértékelődése adja, másfelől az Európai Unióban új adatvédelmi rendelet elfogadása van folyamatban, amely minden érintett országban egységesen és közvetlenül szabályozná a személyes adatok felhasználásának lehetőségét és korlátait a profilozástól kezdve az adatok határokon átnyúló továbbításán keresztül a gyermekekkel kapcsolatos speciális szabályok meghatározásáig. Szigorítsunk a jelenlegi szabályozáson vagy inkább a fogyasztók tájékoztatására és edukációjára helyezzük a hangsúlyt? Milyen fórumok léteznek a tájékoztatásra Magyarországon, mennyire tájékozottak a hazai fogyasztók? Mennyire szabályozott a hazai piac a környező országokhoz képest, ront-e a jelenlegi helyzet a versenyképességünkön? Létezik-e nálunk adat-maffia? A hazai cégek fordítanak-e figyelmet arra, hogy vásárlóikat tájékoztassák a helyes adatkezelésről?