Mellár Tamás

Mellár Tamás

Pozíciók: egyetemi tanár

Róla

Kutatási területek

• Makro-gazdaságpolitika (monetáris és fiskális politika)

• A magyar gazdaság modernizációja

• Az alulról építkező gazdaság lehetőségei

Oktatási tevékenység

• Gazdaságpolitika, MA szint 1994-2005

• Introduction to Economic Policy, BA szint, angol nyelven 1997-2005

• Makroökonómia, BA szint, 2007-09

• Macroeconomics, BA szint, 2008-tól

• Makroökonómia, Ph. D. szint 1998-2004

• Makroökonómia, MA szint 2009-tıl

• Összehasonlító gazdaságtan, BA szint, 2009-tıl

• Fejlődésgazdaságtan, Ph.D. szint, 2008-tól

Tudományszervező tevékenység, tagság tudományos szervezetekben

• a Magyar Szemle szerkesztőbizottsági tagja, 1993-tól

• az MTA Statisztikai Bizottságának elnöke, 1998-2005

• a Statisztikai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, 1998-2003

• az ENSZ Statisztikai Bizottságának elnöke, 2002-2004

Pozíciók

• 1978-1988: gyakornok, tanársegéd, adjunktus, PTE Közgazdaságtudományi Kar

• 1988-1989: vendégkutató, Princeton University

• 1990-92: tudományos igazgató, Privatizációs Kutatóintézet

• 1992-94: kormány-főtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal

• 1994-1998: egyetemi docens, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

• 1998-2003: elnök, Központi Statisztikai Hivatal

• 1998-2006: egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

• 2006-2007: tudományos főmunkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

• 2007-2009: intézetigazgató, főigazgató-helyettes, PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Tanulmányok

• Az MTA doktora, 2007

• Egyetemi tanári habilitáció, Budapesti Corvinus Egyetem, 1998

• A közgazdaságtudományok kandidátusa, MTA, 1991

• Egyetemi doktori fokozat, Pécsi Tudományegyetem, 1981

• Közgazdász diploma, Pécsi Tudományegyetem, 1977

Konferencia tartalmak