Németh Renáta

Németh Renáta

Pozíciók: egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes

Pozíciók

2015- ELTE, TáTK, általános és stratégiai dékánhelyettes

2009- ELTE, TáTK, Statisztika tanszék, egyetemi docens (2015-ig adjunktus)

2002–2009, Országos Epidemiológiai Központ, Egészségmonitorozás és nemfertőző betegségek epidemiológiája osztály, módszertani csoportvezető, vezető statisztikus

2003-2007, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Statisztika tanszék, óraadó

2000 – 2001, Egészségfejlesztési Kutatóintézet, Egészségstatisztikai Egység, felmérés-statisztikus

Tanulmányok

2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TáTK, Szociológia PhD

2002, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, alkalmazott matematikus

2001, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TáTK, szociológus, survey statisztikus szakirány

Konferencia tartalmak

  • Kutatás 2016 - All in!A számok tényleg magukért beszélnek? Avagy az interpretáció tudományos dilemmái.2016. április 14.

    Hozzászólásomban néhány olyan karakterisztikus pontra szeretnék rámutatni, melyek a kvantitatív társadalomkutatás adat-elemzés-következtetés lépéseinek egyértelműségét, vagyis az interpretáció szilárd objektivitását kérdőjelezik meg. Szándékom szerint a piackutatásban is releváns példákat mutatok olyan esetekre, amikor… - a kutatási paradigmák nem csak a kutatási problémákat, hanem a módszereket tekintve is behatárolják a szóba jöhető alternatívák körét; - sőt maga az eszköz is hatást gyakorol a kutató szemléletére, kérdésfeltevéseire; - arra, hogy az oksági következtetés megkívánta adatok, vagyis az empirikus igazolhatóság kritériuma tudományterületenként és iskolánként változik; s hogy - az objektivitás új igényével fellépő Big Data paradigma is számos episztemológiai kérdést vet fel.