Törőcsik Mária Dr.

Törőcsik Mária Dr.

Pozíciók: egyetemi tanár
Cég:  Pécsi Egyetem

Róla

Dr Törőcsik Mária közgazdász főképp marketinget, marketingstratégiát, vásárlói és fogyasztói magatartást oktat. Számos publikációja is megjelent ezen témakörökben, továbbá az elmúlt tíz évben több szakkönyvet is írt, melyek a marketing szerteágazó területeit járják körül. Munkásságára jellemző a fogyasztók iránti empátia, a döntések értelmezésében mindig az emberek igazi motivációit keresi. Egyetemi oktatói feladatai mellett több mint egy évtizede marketingtanácsadással és -kutatással is foglalkozik, melyen belül kiemelkedőek a vásárlói, fogyasztói és egészségmagatartással, az életstílus-kutatásokkal kapcsolatos munkái. Érdeklődésének fókuszába néhány éve a trendkutatás is bekerült.

Könyvei:

Vásárlói magatartás. Bp. Akadémiai Kiadó. 2007.

Fogyasztói magatartás trendek. Bp. KJK. 2003. 2006.

Fogyasztói magatartás – insight, trendek, vásárlók. Akadémiai Kiadó, Budapest 2011

 

 

Pozíciók

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet

 

Tanulmányok

Pécsi Tudományegyetem, közgazdasági egyetemi végzettség

Konferencia tartalmak

 • Médiapiac 2014A trendformált fogyasztók, avagy az új piaci jelenségek hatásai 2014-ben2014. március 20.

  Azt érezzük, hogy mások a fogyasztók, mások a környezeti feltételek, másként reagálnak az emberek a különféle üzenetekre, és azt is érezzük, hogy ezek tudatos feldolgozásához szükséges az új jelenségek rendszerezése. Számos ok miatt változtak meg a fogyasztók, változott meg a marketingmunka, a kommunikáció. Az előadásban összefoglalását kapjuk a főbb magatartást formáló tényezőknek, amelyek tartós hatást gyakorolnak a fogyasztókra, a cégek működésére. A megatrendek hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat, újra és újra megjelennek a mindennapi döntésekben is. Ezek átfogó értékelése mellett a 2014-ben pregnánsan megmutatkozó aktuális fogyasztói magatartástrendek felvázolása is megtörténik. Gondolkodjunk együtt a trendekről, összegezzük a legfontosabb hajtóerőket, használjuk ki ezek felhajtóerejét!

 • Médiapiac 2014Célcsoport. Célozhatóság. Célcsoportok átértékelődése2014. március 20.

  A célcsoport témát sokan, sok szempontból feszegetik a piacon. A szekció előadásai ezt képezik le, s a záró kerekasztal a délelőtt elhangzott gondolatokra reflektál.

 • Médiapiac 2013A prémium fogalma az életstílus szempontjából2013. április 10.

  Gondolatok életminőségről, életstílusról, fogyasztásról a minőség jegyében.

 • Megújuló média (A hatékony sajtóhirdetés VII)A fiatal fogyasztók életstílusa2010. október 6.

  Minden fiatal generációról megállapították az akkori felnőttek, hogy az problémás, aggodalmaskodtak az idősebbek, hogy mi lesz a világgal, ha "ezek"
  felnőnek. Pedig mindig csak arról volt szó, hogy nem jobbak, nem rosszabbak az új fiatalok, hanem mások. A mai kor ennek kifejezésére, megmutatására kiváló terepet nyújt.
  A fiatalok ma szcénákba, miliő-csoportokba, életstílus-csoportokba tartozóan elemezhetők leginkább. Ha ezeket ismerjük, akkor szólíthatjuk meg őket oly módon, hogy annak hatása is legyen. Az előadás a jellemző fiatalszcénákat, életstílus-csoportokat mutatja be plasztikus módon, empátiát keltően.

 • Megújuló média (A hatékony sajtóhirdetés VII)Kerekasztal a médiafogyasztásról2010. október 6.

  Egyre több médiatípus verseng a fogyasztók idejéért, figyelméért. Nyomtatott sajtó vs elektronikus média, szerkesztőségek vs civil újságírás, fizetős vs ingyenes megoldások, lineáris vs lekérhető tartalom. Kinek van/lesz hely a nap alatt?