2018. május 09.

Az ember az rossz?

Minden korszaknak megvannak a saját érzésvilágai, így napjainkban is jól kitapinthatóak a különböző pszichológiai sémák. Aczél Petra egyetemi tanár meglepő dolgokat mondott az idei Media Hungary konferencián.

"Minden kornak megvannak a maga sajátságos – csak az adott korszakra – jellemző érzelmei, amik nagyban meghatározzák egy közösség vagy társadalom, vagy éppen „csak” egy generáció a világhoz való viszonyulását. A posztmodern korszak emberének érzelmi viszonyulásai egészen a 19-20. századig nyúlnak vissza, s miközben rácsodálkozunk annak aspektusaira is, olykor talán el is képedünk azon, hogy hova jutottunk – ennek mérlegelése persze az olvasó feladata" - olvasható a Digital Hungary cikkében.

Aczél Petra a Media Hungary konferencián a korszak emberét uraló érzelmek három dimenzióját mutatta be. A Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének egyetemi tanára szerint a 19. századtól az ember az úgynevezett taylorizmus elevei szerint rendezi az életét és a működését. Ennek a tudományosnak is nevezett korszellemnek az alapja a legtisztább objektivizmus, ami szerint csak és kizárólag az az igaz, ami objektív, még akkor is, ha az humánusan lehetetlen, hiszen a „humán észlelés alapvetően szubjektív”; ha pedig így van, akkor nem is tud önmagán kívül helyezkedni, hiszen akkor éppen a humanitása kérdőjeleződne meg.

Mint írják, ez a felfogás egyáltalán nem tűri meg maga körül az emberi tényezőt, mert minden akadályt jelent számára, ami emberi, az ember ítélete megbízhatatlan. Érvényessége csak annak van, ami mérhető; a szakember a ma már nagyon népszerű okoskarkötőket hozta fel példaként, amik akkor is viselője jóllétét mutatják, ha ő éppen másképpen van a bőrében, de ez a helyzet a lépésszámlálókkal is, hiába érzi úgy az ember, hogy ő bizony még nem sétált eleget. A boldogság adatolható – összegzett az egyetemi tanár.