2020. február 12.

Igen a reklám önszabályozás és a CSR kapcsolatára

Lehet-e társadalmi felelősségvállalásról beszélni egy cég esetében, ha számos területet, például a gyártást, kereskedelmet és a HR-t érinti, de nem terjed ki az etikus reklámozásra?

Nyilvánvalóan nem! A gyakorlatban azonban a CSR ezen aspektusa elkerüli mind a tevékenységért felelős munkatársak, sőt gyakran még a CSR riportot készítők figyelmét is.

A Reklám Önszabályozók Világszervezete (ICAS) éppen azért készített útmutatót, hogy nemcsak a világ számos országában működő önszabályozó szervezet, de a reklámipar számára is világossá tegye: a reklám etikai sztenderdek elfogadása, ezzel az önszabályozó szervezetekkel való együttműködés nélkül aligha lehet egy cég esetében társadalmi felelősségvállalásról beszélni. A cég saját elkötelezettsége, belső mechanizmusaik kialakítása nagyon fontos. A valódi elkötelezettséget azonban az bizonyítja, ha aláveti magát a jogszabályokon túlmutató, etikai szabályok előírásainak, és egy független szervezet (jelen esetben a reklám önszabályozó szervezet) döntéseinek.

A KPMG 2017-es kutatása szerint a világ 250 legnagyobb vállalatának 97%-a készít CSR riportot. A riport készítésének világszerte elfogadott és alkalmazott szempontjait az ún. „Sustainability Reporting Standards of the Global Reporting Initiative”, vagyis a GRI tartalmazza. Az ún. „GRI Standards” pedig a felelősségvállalás szempontjai között említi az etikai sztenderdek betartását is.

"Nagyon fontos területre, és a CSR itthon talán kevésbé figyelembe vett területére hívja fel a figyelmet az Önszabályozó Világszervezet (ICAS) ajánlása. Az ÖRT és néhány tagvállalatunk számára egyértelmű a kapcsolat a CSR és az ÖRT között, néhányan már most is kérik az ÖRT által a CSR riporthoz kapcsolódóan kiadott tanúsítványunkat. Vagyis sokkal hitelesebb, ha az etikus kommunikációra tett vállalását egy cég egy független (jelen esetben) az ÖRT tagsággal kifejezi, mert ez a betartás és betartatás iránti elkötelezettségét is bizonyítja" – fogalmazott Gerendi Zsolt, az ÖRT főtitkára.

"A CSR és a reklám etikai szabályozásának kérdése tehát elválaszthatatlan területek, és elvben ezzel sokan tisztában is vannak. A gyakorlatban azonban a CSR és a reklámetikai kérdések más munkakörhöz, más személyekhez tartoznak a vállalatoknál. Ezért is tartotta lényeges feladatának az ICAS az ajánlás megfogalmazását. Ennek alapján kijelenthetjük tehát, hogy ha a társaság részt vesz a reklámtevékenység önszabályozó rendszerében, ez a vállalati társadalmi felelősségvállalási politikájának egyik, konkrétan a felelős marketing területén jelentkező eleme" – tette hozzá Fazekas Ildikó.

5+1 tanács a hatékonyabb távtanuláshoz

13 órája

Az Oktondi célja, hogy minél több általános- és középiskolás tanulónak, valamint pedagógusnak segítsenek könnyebben venni a távoktatás akadályait.